Servicii oferite

Vizualizați lista serviciilor sau tastați butonul de mai jos pentru a ne apela direct.

Apel direct
Image

Administrarea și gestionarea blocurilor locative

Oferim următoarele servicii de gestionare și administrare a blocurilor locative:
- Evidența și perfectarea actelor registrelor tehnice și conturilor contabile
- Evidența actelor și registrelor tehnice ale blocului
- Perfectarea tuturor conturilor contabile
- Efectuarea și controlul plăților bancare
- Semnarea și monitorizarea contractelor cu furnizorii serviciilor comunale și necomunale a spațiului, în vederea deservirii tehnice
- Evidența locatarilor
- Eliberarea certificatelor
- Monitorizarea achitărilor

Solicită serviciul »

Întreținerea și curățenia scărilor blocului

Oferim următoarele servicii de întreținere a scărilor blocului:
-- Efectuarea zilnică a salubrizării blocului locativ – măturarea, spălarea intrării în scară și etajului 1, cabinelor de lift, cutiilor poștale, scărilor
- Măturarea și spălarea scărilor
- Efectuarea curățeniei generale (spălarea geamurilor, pereților, ușilor de întrare și a rampei metalice din scară, cutiilor poștale, înlăturarea panzei de păianjeni, dezinfectarea scarii)
- Ștergerea prafului de pe balustrade, corpuri iluminate, plinte, prize, întrerupatoare etc.
- Ștergerea gemurilor, ușilor, pervazelor
- Curățarea și întreținerea ușii principale de acces

Solicită serviciul »
Image
Image

Amenajarea terenului adiacent

Oferim următoarele servicii de întreținere ateritoriului adiacent:
- Salubrizarea și amenajarea blocurilor locative, rondurilor și subsolurilor locative
- Măturarea, spălarea, dezinfectarea tuburilor, containelor de gunoi, camerelor de acumulare a deșeurilor menajere
- Colectarea gunoiului
- Dezăpezirea trotuarului în jurul blocului, aruncarea materialelor antidrapante (nisip/sare), pe timp de iarnă
- Stropirea gazoanelor, tunderea gazonului, pe timp de vara

Solicită serviciul »

Întreținerea tehnică

Oferim următoarele servicii de întreținere tehnică:
- Efectuarea lucrărilor de montaj a rețelelor de apă, canalizare și căldura atît în blocurile locative, cît și în afara lor
- Efectuarea lucrărilor de schimb a țevelor de apă rece și caldă, încălzire, a robinetelor, ventilelor și supapelor defectate
- Efectuarea lucrărilor de mentenanță a robinetelor, ventilelor, supapelor cu schimbarea garniturilor (cauciuc, piele etc.)
- Curățarea utilajului tehnico-sanitar și țevelor de canalizare
- Ermetizarea branșamentelor
- Spălarea hidropneumatică (hidraulica șî controlul hidraulic) a sistemelor de încălzire
- Renovarea izolației termice la sisteme inginerești la subsoluri și mansarda
- Intervenții în situații de urgență pentru sisteme inginerești
- Verificarea periodică a sistemului de electrificare și înlăturarea defecțiunilor acestuia;

Solicită serviciul »
Image
Image

Administrare financiara (servicii contabile)

Oferim următoarele servicii financiare:
Factura detaliata/apartament – se va emite lunar si se va trimite prin e-mail sau va fi depusa in cutia postala. Actualizarea lunara a datelor despre apartamente Calculul cotelor si listelor de intretinere, a cotelor la fondurile de rulment si reparatii, evidenta acestora Intocmirea/personalizarea listelor lunare de intretinere Detaliere pe moduri de cheltuieli a facturilor, a chitantelor si a altor documente...

Solicită serviciul »

Servicii înființare asociație

Infiintare Asociatii de Proprietari – consultanta si logistica necesara in vederea infiintarii Asociatiei de proprietari iar ulterior transferarea contractelor pe numele Asociatiei.

Solicită serviciul »
Image

Servicii de calitate

Contactați-ne și vă oferim cea mai bună ofertă!.

Vezi contactele